Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Master of Graphic Design

Graphic Design е магистърска програма на английски в Avans University, която цели получаването на дизайнерски подход у своите студенти, който е независим от медии и съвременни течения. Основната идея на програмата е, че завършващите тази програмата трябва да могат да работят на такова стратегиско ниво, че да могат да могат да представят адекватни идеи на своите клиенти, а също така да могат да предоставят дизайн, който е изцяло изработен от тях от стратегията и концептуалното развитие до неговото изпълнение. Тази магистърска програма обучава своите студенти да прилагат различни дизайнерски методи, които отговарят на съответния контекст.
Програмата е създадена, за да задоволява индивидуалните образователни нужди на всеки един свой студент. Те се запознават отблизо с дизайнерките методи и концепции. Студентите сами създават свой учебен план и следват него и в същото време посещават занятия, които са свързани с визуалната аргументация, анализа, работата в екип и пробата на дизайнерски предложения. Последния семестър студентите работят върху издаването на тяхната дипломна работа, която се основава на резултатите от собственото им проучване. Тази магистратура в графичния дизайн работи усилено с изследователската група Visual Rhetoric of Graphic Design, и също така с организации като община Бреда, MOTI Museum of the Image Breda, Tilburg University и Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich.


Местонахождение: Бреда, Холандия


Продължителност: 2 години


Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.