Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Leisure and Tourism Studies

leisure studies master

Leisure and Tourism Studies е академична магистърска програма на английски в университета Breda, изградена в партньорство с Tilburg University. Това е първата по рода си и единствена магистърска програма в тази сфера в Холандия.
Фокусът в тази магистратура е върху индустрията на свободното време и нейните производни като туризъм, спорт, култура, събития и медия, които са взаимосвързани и изискват интегриран подход. Курсовете в тази магистърска програма са създадени въз основа на знания от различни сфери като социология, психология, икономика, мениджмънт и маркетинг. Програмата е съставена от две фази. Целта на първата фаза е да даде на студентите научната подготовка, необходима за тази сфера. Във втората фаза студентите ще работят върху подготовката на тяхната собствена работа в сферата под формата на тяхната дипломна работа. Студентите, които следват тази програма, наблягат на взаимодействието между съдържание, контекст и впечатление като изучават курсове като Imagineering, Storytelling и Events.
За качеството на програмата и подготвяните кадри говори признанието от Световната Организация по Свободно Време, а също така и признанието на цялата Академия по свободно време в Breda като единствен World Leisure Center of Excellence в Европа и трети по значимост в света.

Награди: Академията по свободно време в Breda има 45-годишен опит в обучението на студенти в тази сфера и това е една от причините, поради които академията е сертифицирана от Световната Организация по Туризъм на Обединените Нации със сертификат TedQual, който гарантира топ образование в сферата на туризма и развлекателната индустрия.

Местоположение: Бреда, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Leisure, Creativity and Space, Imagineering, Experience Marketing и други

Възможни кариери: в управлението на тематични паркове, спортни центрове, събития, в управлението и маркетинга на театри, туроператори, в обществени структори като консултант, анализатор на развитието на проекти, изследовател в обществени и частни изследователски организации и университети, като преподавател в университети по приложни науки и изследователски университети

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК