Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Management

Management е професионална магистърска програма на английски в университета Saxion, която е в сътрудничество с University of Greenwich в Лондон, Великобритания. Студентите, които завършват тази програма получават международно призната британска диплома – Master of Arts in Management.
Тази магистърска програма е разработена специално за млади мениджъри, които желаят да изкарат своето образование на едно по-високо ниво, добавяйки тази специализация. Студентите надграждат своите знания от бакалавърската си степен и опит си в работната среда, докато развиват у себе си критична теоритична перспектива. Програмата има задачата да развие индивидуалните знания на всеки студент за мениджмънта и бизнес администрацията и да развие у тях стратегическо мислене.
Курсът е практически ориентиран, основан в голяма степен на случаи от реалната практика както и на преподавателите, така и от опитът в сферата на самите студенти.

Местонахождение: Девентер, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Academic and Professional Development, Strategic Adaptation, Strategic Resource Management и други

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.