Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Urban Design (1 year)

Urban Design е професионална бакалавърска програма на английски в университета Saxion.
От въздуха се вижда ясна картина на формата на всеки един град. Тази форма не се постига много лесно. Професията на урбанистите започва с изследване от какво всъщност има нужда един град – сега и за в бъдеще. След това те подготвят план за това, какво е необходимо и къде точно – индустриални помещения, места за рекреация и отдих, жилищни райони. Урбанистите също така решават, кое место в града каква функция ще изпълнява – това значи в един район колко домове ще се построят, колко магазина и в кои части на града ще има зелени площи. Освен обществения план за урбанизация на един град, урбанистът трябва да взима под внимание и развитието на неформалните незаконни постройки.
Когато всички специфични изисквания са покрити, тогава дизайнерът трябва да помисли за формата. Това е най-главното предизвикателство за всеки един урбанист!
Урбанистите създават, рисуват и представят креативни концепции и скици. Те правят анализ относно настоящето съдържание и правят сравнителен анализ на възможните развития на един европейски град.
Урбанистите се занимават с проектирането на вътрешни и външни места в градовете и селищата. Това не значи, че те ги строят. Затова са нужни архитекти и строителни инженери. Като проектант Вие сте повече творческа персона, отколкото технически експерт. Трябва да бъдете творчески настроени и да се интересувате от методологията на проектирането на европейските градове, архитектурата и пространственото планиране.

Местонахождение:
Девентер, Холандия

Продължителност:
1 година

Основни предмети:
Concept, Urban Design, Urban Process и други

Възможни (стартови) кариери:
асистент на урбанист в проектантска фирма, държавна агенция или консултант

Условия за кандидатстване:

  • Минимум три години бакалавърско образование в сферата на архитектурата или урбанизма
  • Портфолио с проекти
  • Изпитна задача
  • CV
  • Мотивационно писмо
  • Препоръка от преподавател (не е задължително)
  • Регистрация в studielink.nl (UNIFY ще я направи вместо теб)
  • Копие на лична карта
  • Сертификат за владеене на английски език, един от трите – IELTS (минимум 6.00), TOEFL (минимум 80), или Cambridge Advanced

За повече информация, моля натиснете тук.