Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Industrial Engineering and Management (1 year)

 sax1

Industrial Engineering and Management е кратка едногодишна бакалавърска програма на английски език в университета Saxion.

Един индустриален инженер, завършил в Saxion е бизнес администратор, специализиран в намирането на устойчиви решения за проблеми, свързани с качеството и производителността в производствената индустрия. Тези проблеми ще бъдат изследвани чрез дизайнерска методология в мултидисциплинарни екипи, след което ще бъдат реализирани решения и интервенции. От гледна точка на качеството индустриалните инженери намаляват все повече екологичния отпечатък на процесите и продуктите. При създаването на устойчиви решения се обсъждат нови технологии и иновации и начинът, по който решението може да бъде успешно приложено в съществуващите организации. Идентифицирането, подбора, придобиването, експлоатацията и защитата на технологиите във връзка със стратегическото развитие, иновациите и производството са в основата на решаването на този въпрос. Поради нарастващата скорост на технологичното развитие (технологичен тласък) и все по-взискателните клиенти (търсене), проблемите с производителността стават все по-сложни и трябва да бъдат решени в по-кратък срок. Ето защо е важно да се идентифицират и оценят технологичните разработки на ранен етап. Тези тенденции все повече се развиват в чужбина, като Германия е водеща.

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Technology&Process Management, Innovation Management, Strategic Innovative Entrepreneurship

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.