Victimology and Criminal Justice

Tilburg University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2020

Victimology and Criminal Justice е магистърска програма на английски език в Tilburg University. Тя е единствена по рода си в Европа програма, която се фокусира върху виктимологията.


Може да се каже, че виктимологията е по-малката сестра на криминологията. Нейният обект на изучаване са жертвите в обществото. Използвайки знанията по право, психология, криминология и други социални науки, виктимолозите проследяват какви са последствията да станеш жертва на престъпление, инцидент или бедствие с единствената цел да помогнат на хората да намерят пътя към възстановяването.


Тази програма е първокласна магистратура по виктимология и криминално правосъдие. Нейната цел е да мотивира студенти с предишно образование в сферата на правото, психологията, социологията, антропологията и социалните науки.
Също така, целта на магистратурата е да обучи студентите академично да анализират и професионално да разрешават икономически, политически и правни проблеми, които произхождат от виктимизацията. Тя се фокусира върху жертвите в контекста на криминалната правосъдна система.

 

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Current Issues in Victimology, Research Methods in Victimology, Theories and Perspectives on Victimization

Възможни кариери: в министерства, местни правителства, национални, европейски и международни публични и частни институции, които се занимават с жертви на престъпления и нарушения на човешките права

 

 

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo