Класация на университетите по приложни науки в Холандия

 

Elsevier ranking

elsevier

Списанието Elsevier ежегодно публикува класация на университетите по приложни науки в Холандия. Резултат на всеки университет се основа на National Student Questionnaire (изследване на мнението на студентите). Класацията основно оценява програмите на университетите на холандски, но за студентите, които се интересуват от програми на английски тя предоставя полезно обобщение върху репутацията на повечето университети в Холандия. Трябва да споменем също така, че понякога класацията може да бъде не толкова обективна, тъй като тя не се обосновава на предлаганите програми, съоръжения и преподаватели на конкретен университет. Затова крайния резултат на всеки университет не задължително представя специфичните програми на всеки университет, които може да се класират по-високо в друг рейтинг.

Класирането за 2017/2018 година изглежда така:

  Големи Специализирани  
1 Avans UAS HAS UAS             
2 Leiden UAS NHTV UAS  
3 Windesheim UAS  Ede UAS  
4 Hanze UAS Viaa  
5 HAN UAS                  Aeres UAS  
6 Saxion UAS Van Hall Larenstein UAS  
7 Stenden UAS    
8 Zuyd UAS    
9 Fontys UAS    
10 Amsterdam UAS              
11 Hague UAS   V

 

Можеш да разгледаш класациите на изследователските унивеситети в Холандия ТУК.

Logo