Архитектура

Архитектурата и строителството са сфери, свързани с изграждането на сгради и строителни конструкции, планиране и проектиране на населени места, улици, площади, паркове, дори конструиране на детайли и обзавеждане. В днешно време най-популярните и търсени специалности в Холандия в тази сфера са Градоустройство (Civil Engineering) и Ландшафтна архитектура (Built Environment, Spacial Development). Индустриален дизайн и Интериорен дизайн са предпочитани магистрърски програми.

Architecture

Hanze University of Applied Sciences
Магистърска програма

Architecture, Building and Planning

Eindhoven University of Technology (TUE)
Магистърска програма

Architecture, Urbanism and Building Sciences

Eindhoven University of Technology (TUE)
Бакалавърска програма

Built Environment

Breda University of Applied Sciences
Бакалавърска програма

Facility and Real Estate Management

Zuyd University of Applied Sciences
Магистърска програма

Interior Architecture

Zuyd University of Applied Sciences
Магистърска програма

International Facility Management

Breda University of Applied Sciences
Бакалавърска програма

International Facility Management

Hanze University of Applied Sciences
Бакалавърска програма

Master Of Facility and Real Estate Management

Saxion University of Applied Sciences
Магистърска програма

Master of Architecture

Fontys University of Applied Sciences
Магистърска програма

Master of Urbanism

Fontys University of Applied Sciences
Магистърска програма

Spatial Engineering

University of Twente
Магистърска програма

Spatial Planning

Radboud University
Магистърска програма

Logo