Royal Academy of Art

The Royal Academy of Art, The Hague (KABK) е най- старата академия в Нидерландия и една от най-старите в света.

888 Студенти

4 години продължителност на бакалавърска програма

62 международни студенти

Основан през 1682

Royal Academy of Art

The Royal Academy of Art, The Hague (KABK) -академична академия- е лидер в обучението на артисти, дизайнери от 1682 година. В него работят изключително добри професионалисти с международен опит, които насърчат и помагат на студентите да открият себе си и талантите си по време на тяхното обучение.

Академията вярва, че човек трябва да се учи докато е жив и затова предлага училище за млади таланти, подготвителни курсове, бакалаварски, магистърски и PhD програми като си съдейста с Leiden University. Заедно с Royal Conservatoire формират the University of the Arts The Hague.

Програми

Fine Arts

Бакалавърска програма

Interactive Media Design

Бакалавърска програма

Всички Приложни Университети

Logo