Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

International Business

 

International Business  е професионална бакалавърска програма на английски език в университета HZ, в която студентите придобиват техники и умения в международна среда в сферата на бизнеса, мениджмънта, маркетинга и продажбите, финансовия мениджмънт, логистиката и мениджмънта на човешките ресурси. В програмата се набляга на взаимоотношенията между всичките тези аспекти. Студентите в програмата идват от цял свят, а на холандските студенти строго се препоръчва да изкарат един семестър в чужбина.
Студентите в програма се обучават за позиции в сферата на международната търговия, която изисква те да работят с хора, които имат голяма разлики в културните навици. След завършването на програмата, студентите могат да работят редица професии, зависи от техните интереси и възможности – маркетинг и продажби или мениджмънт и финанси. Във всички тези сфери те могат да стигнат до позициите на висшия мениджмънт.
Учебния план на програмата по бизнес и мениджмънт в HZ University е утвърдена от много години и създадена в близко сътрудничество с National IBMS Committee и представители от сферата.
Програмата също така се фокусира върху професионалната кариера на всеки студент в международни бизнес организации и структури. Тъй като все повече и повече организации с нестопанска цел се самоопределят като бизнес организации, то този сектор може също да предлага интересни възможности за международна кариера. Студентите, завършващи програмата имат следните отговорности в професионалната си позиция:
Международната стратегическа политика на компанията – подготовка, прилагане и оценка
Корпоративно планиране: неговата оценка относно международните регулации и правните аспекти
Управление на международните поръчки и процесът на продажби
Международен маркетинг и продажби: развитие и приложение на маркетинг план
Развитие на предложения за международни маркетинг проучвания
Международни финанси: финансов анализ и разрешаване на проблеми

Може да изберете една от следните специализации:

International Business/ International Business and Languages

International Business/ International Marketing & Sales

International Business/ Global Management & Entrepreneurship

International Business/ Global Supply Chain Management

Местонахождение: Влисинген, Холандия

Продължителност:
 4 години

Стаж:
третата година в Холандия или в чужбина

Основни предмети:
International Marketing and Sales, Start Up Your Own Company, International Logistics, Business Law и други.

Възможни кариери:
В сферата на маркетинга – мениджър продукти, мениджър нови продукти, мениджър реклама и промоция;
В сферата на проучванията на пазара – проектен мениджър, координатор проучвания
В сферата на управлението на човешките ресурси – асистент или мениджър човешки ресурси
В сферата финансите и счетоводството – финансов анализатор, контрольор
Главен мениджмънт – секретар, офис асистент

Условия за кандидатстване: М
оже да се свържете с нашите консултанти ТУК.