NHTV Breda е част от международната мрежа EFDM!

14.02.2018
NHTV Breda е част от международната мрежа EFDM!

Какво означава това?

  • Мрежата е най-голямата в света, която свърза институции, които оперират в сферата на мениджмънта
  • Университета ще развива все повече своите професионални връзки с индустрията, по този начин обучението ще бъде все повече доближено до това какво се случва в реалния свят
  • Още по-качествено образование
Logo