Логистика

Логистиката (Logistics Management or Logistics Engineering) е наука, която e тясно свързана с индустрията и бизнесът. Това е сфера със изключително значимост за развитието на съвременния бизнес свят и намира приложение във всяка една компания.

Global Supply Chain Management and Change

Maastricht University
Магистърска програма

International Fresh Business Management

Fontys University of Applied Sciences
Бакалавърска програма

International Logistics Management

NHL Stenden University of Applied Sciences
Бакалавърска програма

Logistics Engineering

HZ University of Applied Sciences
Бакалавърска програма

Logistics Engineering

Fontys University of Applied Sciences
Бакалавърска програма

Logistics Engineering

Breda University of Applied Sciences
Бакалавърска програма

Logistics Management

Fontys University of Applied Sciences
Бакалавърска програма

Logistics Management

Breda University of Applied Sciences
Бакалавърска програма

Master Leadership in Supply Chain Management

Breda University of Applied Sciences
Магистърска програма

Master in Logistics Management

Rotterdam Business School
Магистърска програма

Master of Science in International Logistics, SCM and Procurement

Fontys University of Applied Sciences
Магистърска програма

Supply Chain Management

Tilburg University
Магистърска програма

Logo