Mechanical Engineering

Hanze University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.08.2020

Mechanical Engineering е професионална бакалавърска програма на английски език в университета Hanze.

Тази специална програма по машинно инженерство се състои от въвеждаща година и две години основна фаза. Всяка година се състои от четири модула, общо три години обучение. Учениците се обучават чрез теоретични класове и практически лаборатории. Работата по проектна група е неразделна част от всеки семестър, при която малки групи от ученици работят заедно по дадена задача. В допълнение към изпитите в клас, проектирането на работни прототипи, демонстрации и презентации са от решаващо значение за завършването на всяко тримесечие. Специално внимание ще бъде отделено на въпросите, свързани с енергетиката от механична гледна точка.

Студентите, завършващи тази бакалавърска програма ще имат възможност за директен прием в програмата European Master in Renewable Energy.

Местонахождение: Гронинген, Холандия

Продължителност: 3 години

Основни предмети: Product Analysis, Energy Technology, Materials, Manufacturing Technology

Стаж: втората година

Възможни кариери: технически инженер, технически адвайзър, лидери на технически проекти

 

Logo