Vrije University Amsterdam

3 години продължителност на бакалавърска програма

Основан през 1880

Vrije University Amsterdam

Врай е университет с високо реноме в сферата на изследователските проекти и науки. За тях развитието на изследователския дух в студентите е много важно. Според оценките на студентите му, университета е на 3то място в Холадния по качество на обучението. В света се нарежду между първите 150 университета.

За университета е много важно да изгражда партньорства с други университети по света, както и да поддържа връзките си с партньорски държави за да може да прaвежда проучвания и наблюдения по теми свързани с целия свят, както и колаборации относно изучаването на икономическото състояние на страните и бъдещи партньорски проекти.

Основните сфери, в които се развива обучението в университета са:

  • Governance for Society
  • Human Health and Life Sciences
  • Connected World
  • Science for Sustainability

Основните ценности на университета се определят като:

  • Oтговорност
  • Прозрачност
  • Лично отношение

За повече информация за програмите предлагани от университета можете да си запишете час за безплатна консултация с наш консултант.

Програми

Artificial Intelligence

Бакалавърска програма

International Business Administration

Бакалавърска програма

Mechanical Engineering

Бакалавърска програма

За повече информация НАТИСНИ ТУК.

Всички Изследователски университети

Logo