Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Учебни Такси

През юли 2018 правителството на Холандия окончателно прие закон, според който таксата за всички първокурсници в холандски университети ще бъде €1041 през учебната 2019/2020. Това важи и за студенти от България. След първата година се прилагат долуописаните такси. 

За учебната 2019/2020 година.

AVANS University of Applied Sciences:
Бакалавърски и магистърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски и магистърски програми за студенти извън ЕС  €7650.00 на година
   
Fontys University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми за студенти от ЕС                         €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7680.00 на година
Магистърска програма: International Logistics and International Supply Chain Management    €3800.00 - за студенти от ЕС
€5100.00 - за студенти извън ЕС
Учебна такса за Plymouth в GBP, заплаща се януари: 
£6000.00 - за студенти от ЕС
£8833.00 - за студенти извън ЕС
Магистърска програма:Business Administration/Fachhochschule Essen                  Обща стойност на програмата: € 12750.00  
Допълнителна такса изпит: €310.00
Магистърска програма:Business and Management (Master of Science): University of Plymouth/ Fontys University Първата вноска (есенен семестър във Венло) се заплаща през август: 
€4000.00 – за студенти от ЕС
€5100.00 – за студенти извън ЕС
Втората вноска (втори и трети семестър в Plymouth) в GBP се заплаща през януари: 
£5167.00 – за студенти от ЕС 
£8833.00 – за студенти извън ЕС 
Магистърски програми Architecture, Urbanism, Music за студенти от ЕС

€2083.00 - full time

€1896.00 - part time
  €6600.00-7500.00 - за студенти извън ЕС
 
HZ University of Applied Sciences:
Бакалавърски и магистърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7950.00 на година
Магистърска програма River Delta Management за студенти извън ЕС €12000.00 на година
   
Breda University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми без Media & Entertainment за студенти от ЕС                 €2078.00 на година
Бакалавърска програма International Media and Entertainment Management €2588.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €9777.00 на година
Магистърска програма Media Innovation €2078.00 – за студенти от ЕС 
€10078.00 – за студенти извън ЕС
Магистърска програма Imagineering €10078.00 – за всички студенти
Магистърска програма Tourism Destination Management €2078.00 – за студенти от ЕС
€10078.00 - за студенти извън ЕС
Магистърска програма Leisure Studies €2078.00 – за студенти от ЕС
€11886.00 - за студенти извън ЕС
Магистърска програма Game Technology €2078.00 - за студенти от ЕС
€10078.00 - за студенти извън ЕС
   
Saxion University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми за студенти от ЕС  €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7800.00 на година
Магистърска програма European Facility Management €8900.00 за всички студенти
Магистърска програма Real Estate Management 
Магистърска програма Business Administration €11000.00 за всички студенти
Магистърска програма Management
Магистърска програма Applied Nanotechnology €2060.00 - за студенти от ЕС
€8900.00 - за студенти извън ЕС
   
Tilburg University:
Бакалавърски и магистърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €8300.00 на година
Магистърски програми за студенти извън ЕС €14000.00 на година
   
Radboud University:
Бакалавърски и магистърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €6817.00-€16480.00 на година
Магистърски програми за студенти извън ЕС €9232.00-€16480.00 на година
   
Maastricht University:
Бакалавърски и магистърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7500.00-€10000.00 на година
Магистърски програми за студенти извън ЕС €13000.00-€32000.00 на година
Бакалавърска програма Liberal Arts and Sciences - University College Maastricht €3280.00 на година
Магистърска програма Forensic Psychology €3495.00 на година
Executive Masters €17000.00
MBA €28500.00
   
HAN University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7180.00 на година
Магистърска програма Automotive Systems €17900.00 на година
Магистърска програма Control Systems Engineering
Магистърска програма International Business €18500.00 на година
Магистърска програма Molecular Life Sciences €14800.00 на година
   
Hanze University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7500.00 на година
Бакалавърска програма Physiotherapy €2984.00 - за студенти от ЕС
€8500.00 - за студенти извън ЕС
Магистърски програми за студенти от ЕС €2060.00 на година
Магистърски програми за студенти извън ЕС €7500.00 на година
Магистърска програма European Master in Renewable Energy €7300.00 - за студенти от ЕС
Магистърска програма European Master in Sustainable Energy System Management €11500.00 - за студенти извън ЕС
Магистърска програма European Master in Social Work Първата година - €4500.00
Втората година - €4000.00
Магистърска програма International Business and Management €11000.00 - за всички студенти
MBA €13900.00 - за всички студенти
Магистърска програма International Communication €13500.00 - за всички студенти
   
Twente University:
Бакалавърски и магистърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърска програма ATLAS Technology and Liberal Arts and Sciences €3968.00 - за студенти от ЕС
€10734.00 - за студенти извън ЕС
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7650.00-€8750.00 на година
Магистърски програми за студенти извън ЕС €11000.00-€13750.00 на година
   
NHL Stenden University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7800.00 на година 
Магистърска програма International Hospitality and Service Management €6750.00 - обучение само в Холандия
€8375.00 - обучение в Холандия и Великобритания (двойна диплома)
Магистърска програма International Leisure and Tourism Studies €11500.00 - обучение само в Холандия
€14750.00 - обучение в Холандия и Великобритания (двойна диплома)
   
Inholland University of Applied Sciences:
Бакалавърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7687.00 (2015) на година
   
Rotterdam Business School
Бакалавърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7750.00 на година (2015)
Магистърски програми Finance and Accounting, Logistics Management за студенти от ЕС €7000.00 - за студенти от ЕС (2015)
€11000.00 - за студенти извън ЕС (2015)
Магистърскa програмa Consultancy and Entrepreneurship €9000.00 на година (2015)
   
Utrecht University
Бакалавърска програма Liberal Arts and Sciences, Roosevelt College €2701.00 - за студенти от ЕС (2015)
€8233.00 - за студенти извън ЕС (2015)
Бакалавърска програма Liberal Arts and Sciences, Utrecht College €3770.00 - за студенти от ЕС
€9000.00 - за студенти извън ЕС
Всички останали бакалавърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Всички останали бакалавърски програми за студенти извън ЕС €9000.00-€12000.00 на година
Магистърски програми за студенти от ЕС €2060.00 на година
Магистърски програми за студенти извън ЕС €15000.00-€18000.00 на година
   
Windesheim University of Applied Sciences
Бакалавърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €6500.00 на година
HAS University of Applied Sciences
Бакалавърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7550.00 на година
   
Zuyd University of Applied Sciences
Бакалавърски програми за студенти от ЕС €2083.00 на година
Бакалавърски програми за студенти извън ЕС €7564.00 на година
Магистърски програми Music и Interior Architecture за студенти от ЕС €2060.00 на година
Магистърски програми Music и Interior Design за студенти извън ЕС €7368-7564.00 на година
Магистърска програма Facility and Real Estate Management (за всички) €9500.00 на година
Магистърска програма Innovative Hospitality Studies (за всички)  €14500.00 на година
Магистърска програма Scientific Illustration (за всички) €9950.00 на година

Всеки студент на UNIFY може да плати годишната си такса на 8, 10 или 12 вноски. Единственото изискване е да имате отворена холандска банкова сметка, за което ще ви помогне UNIFY.