Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Нови бакалавърски програми в Холандия

Искаме да ви зарадваме, че количеството бакалавърски програми на английски език в Холандия нараства! За следващата 2016-2017 академична година вече може да кандидатствате за следните програми:

 

Tilburg University:

Psychology

Online Culture: Art, Media and Society

Data Science

Global Management of Social Issues

Radboud University:

Chemistry

Arts and Culture Studies

Psychology

Artificial Intelligence

International Business Communication

Molecular Life Sciences

Свържете се с нас за кандидатстване!