Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Logistic Engineering Management

Logistic Engineering Management е професионална бакалавърска програма на английски език в университета Fontys Venlo. Инженерната логистика е учебна програма, която предлага много кариерни възможности: от автомобилните и фармацевтичните гиганти до фирми, които се занимават с търговия на едро или дребно. Завършилите тази специалност са необходими в много компании и институции. Логистиката е възможност да се намалят разходите, а също така това е една възможност за всяка фирма да повиши своята конкурентоспособност. Производството и доставка на стоки трябва винаги да е в правилното време, правилното количество и на правилното място, ето защо контролът и координацията на стоки, фондове и информация е много съществена и отговорна задача, която трябва да бъде реализирана по ефективен начин. Бакалавърската програма Logistic Engineering Management е част от инженерните програми (Bachelor of Engineering). Логистичните инженери се грижат за създаването на логистични системи. Това включва системите за производство и разпределение, складиране или подобрение на логистичната верига между фирмите. Оптимизирането на процесите се налага с помощта на различни техники в изследването на операции, количествена симулация на техниките или софтуерно приложение. Често ще работите по проекти и затова са ви необходими лидерски качества.

Местоположение:
Венло, Холандия

Продължителност:
4 години

Стаж:
третата година (първият семестър) в международна компания

Основни предмети:
Programing in C#, Economics, Mathematics, Quantitate Methods и други

Условия за кандидатстване:

  • Академична справка в оригинал и преведена на английски
  • Мотивационно писмо
  • Препоръка от преподавател
  • CV
  • Регистрация в studielink.nl (UNIFY ще я направи вместо теб)
  • Копие на лична карта
  • Сертификат за владеене на английски език, един от трите – IELTS (минимум 6.00), TOEFL (минимум 80), или Cambridge Advanced

За повече информация, моля натиснете тук.