Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Real Estate Management

Real Estate Management е магистърска програма на английски език в Saxion University, в сътрудничество с Greenwich University в Лондон, Великобритания. След успешното завършване на програмата, студентите и получават две дипломи – една от Saxion University, която е Master in Facility and Real Estate Management и една от Greenwich University, която е Master of Science in Real Estate Management. На някои студенти даже се дава възможност да изкарат няколко курса в Лондон във втория семестър на програмата.
Тази магистърска програма по управление на съоръженията е разработена в съответствие с най-новите политики и подходи в сферата. Основната тема на курса е стратегическото управление. Лекциите ще се провеждат в една международна среда, където студентите са от различни краища на света, преподавателите са както холандци, така и чужденци.

Местонахождение:
Девентер, Холандия

Продължителност:
1 година

Основни предмети:
Management Principles, Project Management, Critical Thinking, Asset Management, Corporate Real Estate Management, Quality Management

Условия за кандидатстване:

  • Бакалавърска диплома в сферата на facility management, архитектурата или строителството
  • CV
  • Мотивационно писмо
  • Препоръка от преподавател (не е задължително)
  • Регистрация в studielink.nl (UNIFY ще я направи вместо теб)
  • Копие на лична карта

За повече информация,моля натиснете тук.