Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Maastricht Science Programme

Maastricht Science Programme е програма по Liberal Arts & Sciences на английски език в Mаастрихт.

Програмата акцентира върху природните науки като дава възможност на студнетите да изградат своя собствена учебна програма. Всеки семестър, те могат да изберат курсове, които отговарят на техните интереси, таланти и амбиция. Те могат да изберат курсове по биология, химия, математика, физика и няколко интердисциплинарни области, като Neuroscience, биомедицинско инженерство и предприемачество.

През първия си семестър, студентите ще имат задължителни курсове за да придобият съществени познания, преди да започнат избора на собствени курсове. Задължителните курсове представляват въведение в биологията, химията, математиката, физиката и либералните изкуства и науки. Като част от задължителните курсове, студентите също ще имат и задължителен индивидуален проект.

Местонахождение: Маастрихт, Холандия

Продължителност: 3 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.