Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

European Public Health

095 maastricht health campus 550x280 um

Магистърската програма European Public Health е едногодишна програма на Английски език в Университета Маастрихт. Тя ще формира необходимите познания за да се превърнете във високо квалифициран професионалист в сферата. Вие ще можете да провеждате независими изследвания и да формулирате ефективни и подходящи политики в здравеопазването.

Програмата е насочена към:
• ситуации, детерминанти, интервенции и практики, отнасящи се до здравето на населението, на определени групи в популациите, и между европейските страни-членки.
• Разнообразието на практики и начини за организиране на системи за доставка на здравните услуги и здравеопазването в и между европейските страни-членки.
• Развитието на Европейски институции с кадри, които имате подходящото образование да формулират и прилагат ефективни здравни политики на национално, международно и наднационално ниво.
• Организационно развитие за предоставяне на ефективни и подходящи здравни грижи;

Тази програма ще формира следните знания, умения и качества у Вас:

-Обширни умения за обучение в лидерство; Ще придобиете умения за това как да правите качествен и количествен анализ; сравнителни методи за научни изследвания, политика и система за анализ, на политики, презентационни техники, международна работа в екип.
- Ще Ви даде необходимите компетенции, за да анализирате системите за обществено здравеопазване в цяла Европа, и как да прилагате на най-добрите практики в сферата на здравеопазването.

Местонахождение: Маастрихт

Продължителност: 1 година (full-time)

Начален месец: Септември

Условия за кандидатстване:
- Лична карта;
- Паспортна снимка;
- Бакалавърска степен в сферата;
- Академична справка с оценки ( в оригинал и преведена на английски);
-Регистрация в Studielink (получаване на и-мейл с допълнителни детайли- MY UM portal за изпращане на останалите документи)
- CV;
- GRE Тест
- - Доказателство за владеене на Английски (едно от трите) IELTS- с минимален резултат 6,5; TOEFL- с минимален резултат 90; CAE-C

Краен срок: 15-ти Януари, за желаещите да кандидатстват за стипендия/ 1-ви Юни

За повече информация, моля вижте тук.