Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Business Administration

Business Administration е едногодишна магистърска програма на английски език в Radboud University.

Тази програма по бизнес администрация - за разлика от други подобни програми - подчертава социалните процеси, които представляват организациите. Как социалните процеси определят начините, по които организациите и управленията действат? С тази програма ще може да разбереш значението на доброто управление и това как да увеличиш производителността на организации от всякакъв вид.

Програмата предлага 6 специализации, от които трябва да избереш една още в момента на кандидатстване: Business Analysis and Modelling, International Management, Marketing, Organizational Design and Development, Strategic Human Resource Management, Strategic Management

Business Analysis and Modelling се фокусира по-специално върху отговорното вземане на решения. "Отговорност" се отнася до най-малко два аспекта на вземане на решения: аналитичен аспект (например това да бъде направен качествен анализ на проблемите) и социалния аспект (да се придържаш към правилните процедури за вземане на решения, консултации и участя на съответните заинтересовани страни).

Програмата International Management (IM) има за цел да научи студентите самостоятелно да използват научни методи за да правят изследвания в международен контекст и да решаванат сложни проблеми, свързани с управлението в международна среда.

Marketing се фокусира върху развитието и поддържането на отношения със стари и нови клиенти в националните и международните пазари. След приключване на програмата, ти ще можеш да отговоряш на въпроси като: Какво точно е пазарно ориентирана организация и как се създава такава организация? Възможно ли е да се установят отношения с клиенти, използващи марки и ако да, как? Каква е ролята на пазарната ориентация в развитието на истински иновативни продукти? Каква е ролята на глобализацията в горните въпроси?

Магистърската специализация Organizational Design and Development (OD & D) се фокусира върху организационна инфраструктура и нейното въздействие върху социалната среда. В тази специалност ти ще имаш възможност да се научих как да подобриш или създадеш организационна инфраструктура на дадена компания и да знаеш как ще въздейства тя на социалната среда.

Целта на специализацията, Strategic Human Resource Management, е да те запознае с най-важните понятия и теории в управлението на човешките ресурси; да те запознае с модерните практики за управление и консултиране в областта на човешките ресурси; да ти даде възможност да развиеш умения за провеждане на независими изследвания в областта на управлението на човешките ресурси;

Специализация Strategic Management ще те научи как да прилагаш различни теоретични рамки, модели и инструменти в описването и анализирането на влиянието на различните заинтересовани страни. Също така ще се запознаеш с основните предположения и изследователските перспективи в областта на стратегията.

Местоположение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 1 година

Специализации: Business Analysis and Modelling, International Management, Marketing, Organizational Design and Development, Strategic Human Resource Management, Strategic Management

Основни предмети: Marketing, Strategy and System Theory,Organization Design and System Theory, Strategic Human Resource Management and Business Analysis for Responsible Organizations.

Възможни кариери: След завършване може да работиш в консултативните бюра или отделите за стратегическо планиране на големи компании, може да бъдеш управител в международни компании, бранд мениджър, продуктов мениджър, консултант по мениджмънт, акаунт мениджър, бизнес анализатор, изследовател и ръководител.

Условия за кандидатстване:

  • Бакалавърска степен в областта на бизнес администрацията
  • Мотивационно писмо
  • Копие от лична карта
  • Сертификат по английски език:
  • IELTS с минимум 6.5 точки; TOEFL Internet версия поне 90, Cambridge Certificate Advanced Level (CAE)

За повече информация, моля натиснете тук.