Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Linguistics

Ако изберете да учите Linguistics, Вие ще притежавате уникалната възможност да направите своя собствена програма. Можете да избирате от широка гама от интересни теми в полето, като ги разделите на психолонгвистични, социолингвистични, изучаване на втори език и лингвистични разнообразия. Вие ще работите съвместно с топ изследователи. Всъщност Вие ще бъдете по средата на изслдователска среда, където важните открития тепърва предстоят да бъдат направени и съответно притежавате шансовете да бъдете вклчючени в някои от тях.

Вие може да избирате от следните специализации:
General programme in Linguistics: Тази специализация Ви позволява да направите Ваша собствена програма, комбинарайки курсовете, които мислите, че най-много ще Ви заинтригуват. Например, можете да се фокусирате върху граматична теория, психолингвистика, социолингвистика или приложна лингвистика. Стажът в Centre for Language Studies Colloquium може да бъде част от програмата Ви. Имате възможност да изберете една от езиковите специализации( Английски, Френски, Испански, Немски и Холандски) както и курсове, които са предлагани в Cognitive Neuroscience.

Dutch Linguistics: Холандски като втори език. Курсовете са изцяло ориентирани на Английски език и това се отнася и за специализацията Dutch Linguistics. Единственият курс на Холандски език ще бъде: Nederlands als tweede taal (NT2)

English Language and Linguistics: Английският език и Лингвистиката Ви предлагат възможност да изследвате типичните „Англицистки" занимания както и разпространението на описания на английски език на всички езикови нива (фонетика, синтаксис, прагматика и т.н.). Англия е Христианизирана сравнително рано в сравнение с нейните западно-немски съседи (Фрезийци, Холандци и Немци). От своя страна Християнството носи със себе си писмена култура и това е довело Английският да постига непрекъснат исторически рекорд на текстове, обхващащи повече от хиляда години.

French linguistics: Един от основните фокуси е езиковото проучване на международният PFC (Projet Phonologie du Français contemporain) корпус. Курсът, свързан с тази тема се фокусира върху основните фонологични и фонетични аспекти на съвременния френски език. Той ще обсъжда предимствата и недостатъците на няколко емпирични източника и методологични въпроси.
Вие ще трябва да направите свой проект на един от фонетични/фонологични феномени използвайки събраната информация от Projet Phonologie du Français.

German Linguistics: Специализацията фокусира върху речевия анализ (когнитивна лингвистика), комбиниран с изследване, свързано с преподаването (приложна лингвистика) и обсъждането на дидактическите аспекти. Това също определя изборът на лингвистини теми, като например „идиоми" и „части на речта". Тези въпроси са известни със своята трудност и изискват специален дидактически подход. Сред темите е и „говоримият език", който играе важна роля.

Spanish linguistics: Испанската лингвистика Ви запознава с последните изследвания в Испанския департамент, като се фокусира върху прагматиката и историческата лингвистика..Вие ще приключи проучването с дипломна работа на испански.

Language and Communication Coaching: Тази специализация Ви предлага уникалана и строга програма комбинирана със солидна теоретична основа:
• Английска лингвистика;
• Изучаване на втори език;
• Бизнес комуникация;
• Изучаване на английски за специални цели.
Вие ще се научите да анализирате клиентските нужди и как да създавате модули на обучение подходящи за тях. Част от курса е да се научите как, чрез интерактивни методи да „предадете" езика и комуникационните умения, адаптирайки ги към различни групи-като участници и нива.

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 1 година

Начален месец: Септември

Специализации: General programme in Linguistics, Dutch Linguistics, English Language and Linguistics, French linguistics, German Linguistics, Spanish linguistics, Language and Communication Coaching

Възможна кариера: преподавател, редактор, лидер на изследователски езиков проект, консултант в бизнеса или политиката.

Награди: Тази програма е обявена за номер едно от Keuzegids Masters 2014

Условия за кандидатстване:

  • Копие от лична карта;
  •  Диплома за завършен бакалавър ( в оригинал и преведена на Английски);
  • Мотивационно писмо;
  •  Доказателство за владеене на Английски език;
  •  IELTS сертификат с минимум точки 6; TOEFL Интернет версия минимум 80; TOEFL компютърна версия 213; Cambridge Advanced с оценка „С".
  •  Кандидатстване през системата OSIRIS

Изисквания за езиковите специализации:

• Dutch linguistics: Завършена бакалавърска програма по Холандски език и култура.
• German linguistics: Завършена бакалавърска програма по Немски език и култура.
• English language and linguistics: Завършена бакалавърска програма по Английски език и култура.
• French linguistics: Завършена бакалавърска програма по Френски език и култура.
• Spanish linguistics: Завършена бакалавърска програма по Испански език и култура..
• Language and Communication Coaching: Завършена бакалавърска програма по Бизнес комуникациа или Английски език и култура или еквивалентна

За повече информация, моля натиснете тук