Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Mathematics

Магистърската програма Mathematics в Radboud University Ви предлага задълбочено теоретично обучение, като същевременно се поддържа ясна перспектива за конкретни приложения. Широкият обхват, който варира от медицинските статистики до математическите основи на компютърните науки, физика и математика, дори и на самата математика, отразява разнообразието на научни изследвания в Института по математика, Астрофизика и физиката на елементарните частици (Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics, (IMAPР). Институтът поддържа тесни връзки с Institute for Computing and Information Sciences (ICIS)

Специализациите, които предлага магистърската програма са:

Algebra and Topology - Специализацията е насочена към студенти с интерес към чистата математика и нейните допълнения. Тя се фокусира върху конкретни изследователски развития. Предоставя на студентите богата гама от техники и концепции, които играят основна роля в модерната математика. В допълнение, специализацията, осигурява теоретични основи, предлага отлични възможности за бъдеща специализация фокусирайки се към допълненията на чистата математика или взаимодействията й с други полета на дейсност.
Програмата предлага курсове по Алгебра, Топология, Геометрия, Логика, Числова теория и Изчисления.
Всеки студент завършва програмата, избирайки специална тема, по която пише своята Магистърска теза.

Applied Stochastics- Стохастиката е много широко поле с много допълнения, както в науката, така и в бизнеса. Най-важният избор, който студента трябва да направи е: направлението, в което ще пише своята Магистърска теза. Екипът от водещи преподаватели се състои от млади изследователи по стохастика, които имат много опит в напътствието на магистрантите, както в теоретичните предмети, така и в асимптотичнита статистика или взаимодействащи частични системи, а също и по приложни дисциплини, където студeнтите ще работят във фирма или държавна организация по даден практически проблем.

Mathematical Physics- Когато решите да учите Mathematical Physics в Radboud University, вашият „дом", като студент избрал, Mathematical Physics ще бъде сградата: „Huygens" във факултета по Науки. Тази сграда е кръстена на Christiaan Huygens (1629-1695), който е бил първият математик и физик в историята. Неговата страст да била да комбинира най-доброто по математика и физика на своето време, за да се съберат двете дисциплини за вбъдеще, чрез взаимно обогатяване. Хюйгенс е подготвил сцената за Исак Нютон (1642-1727), който е най-великият учен на всички времена. Подобно на Хюйгенс, Нютон е предимно математически физик, движен от една и съща страст.

Mathematical Foundations of Computer Science-В тази магистърска специализация, математици, работещи в области, отнасящи се до (теоретично) компютърни науки( като алгебра и логика, и теоретични компютърни специалисти),а същои в области като формални методи и теоремата на доказване, са обединили усилията си, за да изградят практика в математическите основи на комппютърните науки (Computer Science). Програмата е уникална в Холандия.

Акцентът на магистърска програма е комбинацията от истинска, теоретична и актуална фондация в съответните математически дисциплини. Те са обединени с актуално обучение по ключови аспекти на теоретичната информатика. Поради тази причина, курсовете по математика, в тази програма, се концентрират върху Алгебра, Обща Топология, Логика, Теория на числата и Комбинаторика. Курсовете по компютърни науки се съсредоточават върху формални методи; тип-теория; категория-теория, коалгебра и доказване на теореми.

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Начален месец: Септември

Специализации: Algebra and Topology, Applied Stochastics, Mathematical Physics, Mathematical Foundations of Computer Science;

Възможни кариери: IT специалист, IT мениджър;

Условия за кандидатстване:

  • Kопие от лична карта;
  • Бакалавърска степен по Математика ( в оригинал и преведена на Английски език);
  • Описание на курсовете;
  • Мотивационно писмо( бъдещи планове + какви изследвания искате да правите);
  • Препоръки;
  • Кратко описание на предишна практическа-лабораторна работа;
  • Website link (описание на учебното заведение, преподаватели и предмети- английски, френски или немски)
  • Доказателство за владеене на Английски език;
  • ELTS сертификат с минимум точки 6; TOEFL Интернет версия минимум 80; TOEFL компютърна версия 213; Camridge Advanced с оценка „С"

Условия според специалността, която желаете да запишете:
Algebra and Topology
- Завършена бакалавърска програма по Algebra and Topology или в близка сфера, като е необходимо по време на своето следване да сте преминали през следните курсове: Basic notions in Mathematics, Linear Algebra, Algebra , Analysis, Topology, Geometry, Differential Equation;

Applied Stochastics
- Завършена бакалавърска програма по Приложна Стохастика или в близка сфера, като е необходимо по време на своето следване да сте преминали през следните курсове: Stochastics , Statistics, Analysis , Linear Algebra , Algebra, Topology ;

Mathematical Physics
- Завършена бакалавърска програма по Mathematical Physics или в близка сфера, като е необходимо по време на своето следване да сте преминали през следните курсове: Linear Algebra, Algebra, Analysis, Topology , Geometry, Stochastics

Mathematical Foundations of Computer Science
- Завършена бакалавърска програма по Mathematical Foundations of Computer Science или в близка сфера, като е необходимо по време на своето следване да сте преминали през следните курсове:Algebra, General Topology, Logic, Number Theory, Combinatorics, Formal Methods, Type Theory, Category Theory, Coalgebra and Theorem Proving.

За повече информация, моля натиснете тук