Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Victimology and Criminal Justice

tilburg-university-2

Victimology and Criminal Justice е магистърска програма на английски език в университета Tilburg. Тя е единствена по рода си в Европа програма, която се фокусира върху виктимологията.
Може да се каже, че виктимологията е по-малката сестра на криминологията. Нейният обект на изучаване са жертвите в обществото. Използвайки знанията по право, психология, криминология и други социални науки, виктимолозите проследяват какви са последствията да станеш жертва на престъпление, инцидент или бедствие с единствената цел да помогнат на хората да намерят пътя към възстановяването.
Тази програма е първокласна магистратура по виктимология и криминално правосъдие. Нейната цел е да мотивира студенти с предишно образование в сферата на правото, психологията, социологията, антропологията и социалните науки.
Също така, целта на магистратурата е да обучи студентите академично да анализират и професионално да разрешават икономически, политически и правни проблеми, които произхождат от виктимизацията. Тя се фокусира върху жертвите в контекста на криминалната правосъдна система.

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Current Issues in Victimology, Research Methods in Victimology, Theories and Perspectives on Victimization

Възможни кариери: в министерства, местни правителства, национални, европейски и международни публични и частни институции, които се занимават с жертви на престъпления и нарушения на човешките права

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.