Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Telematics

Магистърскта програма Telematics е двугодишна програма с международна насоченост, която се изучава изцяло на английски език. Може да започнете програмата или февруари или септември.

Комуникационните мрежи, особено Интернет са станали основна част от всекидневния ни живот. Тази магистратура разглежда всички аспекти на тези мрежи от фундаменталната им технологии до приложението им.

Терминът Telematics идва от думите телекомуникация и информатика и следователно е позиционирана между дисциплините Електронно Инженерство и Компютърни Науки. Telematics ( networking) е жизненоважна за модерното общество, тъй като осигурява не само основа за свързването на огромно количество хора и приспособления, но и огромно разнообразие от иновативни услуги.

Тази магистратура разглежда всички аспекти от networking от фундаменталната технология до приложениято й. Изучава се дизайнът и анализът на Интернет, мобилните и безжичните мрежи.

Telematics предлага комбинация от задължителни и избираеми предмети и ви позволява чрез консултиране с вашите преподаватели да изготвите програмата си спрямо индивидуалните си интереси. Голяма част от вашата втора година е посветена на финалния проект, който ще правите заедно с други студенти и с помощта на вашите професори.

profile 2

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Условия за кандидастване:

 • Бакалавърска степен по Компютърни науки, Електронно Инженерство или подобно специалности
 • Познание върху следните предмети: поне 60 кредита по Компютърна Наука ( със съдържание: обекто-ориентирано програмиране, компютърна организация/архитектура, информационни системи, бази данни, операционни системи, компютърни мрежи).
 • Поне 30 кредита по Математика и Статистика ( със съдържание: Алгебра, Discrete mathematics, Probability и тн.)
 • Поне 30 кредита от Проекти с Проучване
 • Копие на дипломата ви преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Академична справка преведена на английски
 • Описание на изучаваните дисциплини по време на бакалавърската ви степен
 • Мотивационно писмо ( максимум 2 страници)
 • Среден успех поне 70% от максималната ви оценка
 • CV (Europass)
 • IELTS минимум 6.5, TOEFL ( TOEFL-Ibt) минимум 90, САЕ или СРЕ
 • Резюме на дипломната ви работа/дисертацията ви преведено на английски език
 • Имена и контактни данни на лица, с които университетът да се свърже за справка

За повече информация, моля натиснете ТУК.