Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Human Media Interaction

Интересува ли ви създаването на интелигетни, интерактивни системи, които Автоматично отговарят на емоциите на потребителите и усещат социалните знаци, които хората използват в общуването си? А интересуват ли ви системи, които взимат правилни решения относно какви действие да предприемат ? То тогава тази магистратура е точно за вас! Това е двугодишна програма, която е с международна насоченост и се изучава изцяло на английски език.

Тази магистратура се фокусира върху интелигентните интерактивни системи, които могат автоматично да отговарят на емоциите на потребителите и да взимат правилни решения за действията си. Вие ще се научите да разбирате и прилагате техники за автоматично интерпретиране на потребителските действия от различни входни модалности. Вие ще се научите да прилагате потребителско-ориентирани методологии към тези интелигентни системи по нови начини и да ги тествате по научен начин.

Тази магистратура комбинира теория, технически професионализъм,умения от компютърните науки, електронното инженерство, психология и още много сфери на познание.

ic AQKROnQCdv oA7c6CwBUVC0CBwHERAKCAYA6Koo

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска степен по компютърни науки, Електронно Инженерство или подобен бакалавър
 • Познания по следните теми: Линейна алгебра, Статистика и Вероятност, Логика, Опит или с Изкуствен Интелект или с  Интеракции Човек Компютър
 • TOEFL – интернет минимум 90
 • IELTS минимум 6.5
 • САЕ с оценка минимум С
 • СРЕ с оценка мимимум С
 • CV
 • Мотивационно Писмо ( максимум 2 страници)
 • Копие на дипломата ви, преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Академична справка, преведена на английски език
 • Минимум 5 среден успех на бакалавърската ви степен
 • Резюме на дипломната ви работа/дисертацията ви, преведена на английски език
 • Имена и контактни данни на  2 лица, с които университетът да се свърже за справка

За повече информация, моля натиснете ТУК.