Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Computer Science

Програмата Computer Science е с продължителност от две години, в университета Twente, изцяло изучавана на английски език. Вие ще можете да започнете курса или през септември, или през февруари.

Програмата се фокусира не само върху развитието на IT системите в техния социален контекст, но също така и върху технологичните аспекти и прилагането на вградени системи. Вие ще придобиете познания да комбинирате научното мислене със специални технически познания, както и да проектирате, анализирате, валидирате и прилагате ИКТ системи в оперативния контекст.

Вие ще бъдете обвързани в дълбочина с изучаването на wireless и сензорни системи, компютърна защита и методи за сигурност, които също се фокусират към по-фундаменталните аспекти на информационните технологии, като софтуерно инженерство и информационни технологии.

Много студенти са съавтори на научни доклади и статии към центъра Telematics and Information Technology.

Вие ще можете да изберете и една от петте специализации:

 • Cyber Security
 • Data Science and Smart Services
 • Methods & Tools for Verification
 • Software Technology
 • Wireless & Sensor Systems

1407751192phpJBr2kd

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 1 година

Език: Английски

Начален месец: Септември; Февруари

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска програма в сферата или Компютърно Инженерство, Бизнес Технологии.
 • Познание по следните теми: поне 60 кредита в Компютърни науки: предметно ориентирано програмиране, Компютърна организация/ архитектура, информационни системи, Database, Операционни системи, Компютърни връзки;
 • Познание по следните теми: поне 30 кредита по математика или статистически предмети, както и дискретна математика, смятане на вероятности и най-малко 30 кредита придобити чрез изследователски проекти
 • Академична справка в оригинал и преведена на Английски език;
 • Описание на курсовете;
 • Резюме на английски език на дипломната Ви работа/дисертацията от бакалавърската Ви степен
 • CV (Europass)
 • Мотивационно писмо (не повече от 1000 думи);
 • Имена и контактни данни на 2 лица, с които университетът да се свърже за справка
 • Свидетелство за владеене на Английски език ( едно от трите): IELTS: 6.5; TOEFL: 90; CAE/СРЕ

*Специални познания за специализацията: Methods and Tools for Verification- фундаментални познания по Computer Science.

*Програмата може да има други специфични изисквания.

За повече информация, моля натиснете ТУК.