Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Earth and Sustainability (22 Master Programmes)

Earth and Sustainability предлага следните 22 магистратури:

beeldmateriaal2 9

1. Магистърската програма Biology of Disease

Програмата Biology of Disease е интердисциплинарна програма, която ще ви постави начело на най-новите клинични изследвания и проучвания. В тази програма ще изучавате механизмите на болестите от по-широка гледна точка.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

2. Магистърска програма Cancer and Stem Cell Biology

Имате ли ясен и специфичен интерес от рак, стволови клетки или биология на развитието? Тази магистърска програма съчетава проучване в три сфери: онкология, биология на молекулярното развитие и генетика.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

3. Магистърска програма Climate Physics

Тази магистърска степен Climate Physics Ви предлага уникална комбинация от теоритични курсове и практично обучение във всички аспекти на климата на земята. Вие ще изучвате физиката, динамиката и химията на атмосферата, океаните и криосферата. Освен това ще разглеждате и интеракциите по между им.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

4. Магистърска програма Earth Structure and Dynamics

В тази магистърска програма Earth Structure and Dynamics, Вие ще изучавате композицията, структурата и еволюцията на земната кора, мантия и ядро. По време на тази двугодишна програма, Вие ще се научите да виждате връзките между геологичните, геофизичните, геохимичните и геодичните промени на земната повърхност и физическите процеси, които действат вътре в планетата.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля ТУК.

5. Магистърска програма Earth Surface and Water

Тази магистърска програма изучава предизвиканите от човека и природата явления като: физични и геохимични процеси и динамики на земните континентални и брегови системи. Тази двугодишна програма Ви дава познания, които са ключови що се отнася до устойчивото развитие на планетата, достъпността на ресурсите за бъдещите поколения и за да разберат и предотвратят природни заплахи.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

6. Магистърска програма Earth, Life and Climate

Тази магистърска програма Earth, Life and Climate ще ви предостави знания за фундаменталните процеси, които регулират настоящите и бъдещите динамики на седиментните системи, на биоразнообразието, на  климата и на тяхната еволюция. Тази двугодишна програма ще ви даде нужните знания, за да разберете промяната в климата, която променя и въздейства на различни части на околната среда като почви, седименти, езера, подпочвени води, блата, естуари и океани.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

7. Магистърска програма Energy Science

Нашната енергийна сисема се променя постоянно. Има големи предизвикателства пред нас: да намалим последствията от климатичните промени, да подсигурим дългосрочни ни източници на енергия и да осигурим достъп до възобновяема енергия за всички. Тази двугодипна магистърска програма по Energy Science в Утрехт университет предлага интердисциплинарен подход за всички, които за подготвени да се изправят пред тези предизвикателства.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

8. Магистърска програма Environmental Biology

Магистърската програма Environment Biology Ви дава възможността да разгледате същността на живота от простите гени до сложните екосистеми.

Растенията, животните, дори микробите- всички те играят ключова роля в поддържането на живота на планетата.Тази магистратура ви дава възможността да разгледате различните организационни етапи на живота- от гените, клеткитте и организмите до цели полулации и екосистеми.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснте ТУК.

9. Магистърска програма Geographical Information and Management and Applications ( GIMA)

Географската информация е навякъде. Помислете за физическото планиране, управлението на риск, навигационните системи, анализ на движението и все по-голямата употреба на карти. Именно заради гореизброените причини, Geographical Information Management and Applications ( GIMA)  е толкова приложима магистратура. Тя се фокусира върху управлението и приложението на географска информация от научна гледна точка.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

10. Магистърска програма Infection and Immunity

Разрешете бъдещите обществени здравни проблеми. Нуждаем се от добре обучени и креативни специалисти, които да ни помогнат в разрешаването на здравните проблеми на бъдещето. Виждате ли себе си като човек, който се изправя пред проблеми като увеличаващия се брой на алергии и автоимунни заболявания? Бихте ли прекарали време в разработването на персонифицирани лекарства, за да лекувате рак или хронични възпалителни болести? Ако отговорите Ви са положителни, то това е програма за Вас.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

11. Магистърски програма Innovation Sciences

В тази магистърска програма Innovation Sciences, Вие ще се научите как да трансформирате новите си идеи, познания и изобретения в компании, които могат да се продават на пазара успешно. Вие ще анализирате иновациите в компаниите, както и позициите на тези компании спрямо една по-голяма иновативна система. След завършването на тази програма, Вие ще се способни да свързвате новите технологии с  човешките и икономически нужди и потребности на хората, както и да се справяте с големите обществени предизвикателства.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

12. Магистърска програма Marine Sciences

Океаните и моретата играят важна роля в напия живот- над 65% от населението на земята живее в бреговите райони. Жизненоважни за икономиката и богатствато, за климата, храната и биоразнообразието, океаните и мореата имат неизмеримо обществено значение.

По време на тази двугодишна програма ще се наичучите как морските екостистеми и процеси протичат в природата и как те се променят заради човешката намеса.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

13. Магистърска програма Molecular and Cellular Life Sciences

Холандският файд за магистърски програми ( Keuzegids Masters 2015) постави магистърската степен на Утрехт Molecular and Cellular Life Sciences на първа позиция в сфераъа на химия за цяла Холандия.

Това е идеиалната магистърска програма, ако ви интересуват молекулите като основа на живота и болестите, а ако искате да научите как химията, биологията, биомедицинските науки и физиката допринасят към разбирането ни на начина как работят тези молекули. Централният фокус на тази специалност е взаимодействието между клетките и организмите.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

14. Магистърска програма Neuroscience and Cognition

Интересувате ли се от проучвания, свързани с нормалната и патологичната функция на мозъка? Искате ли да станете специалист в сферата на невронауките? Магистърската програма Neuroscience and Cognition ви предлага възможността да изследвате много от сферите на функция на мозъка, които правят  Neuroscience и Cognition изключително интересни и предизвикателни сфери на изследване.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

15. Магистърска програма Regenerative Medicine and Technology (RMT)

Тази магистърска програма комбинира фундаменталните дисциплини като клетъчна биология, материални науки и биомеханика с по-приложни дисциплини като клетъчна терапия, образна диагностика и науката за пресаждане на органи. Сътрудничеството между тези дисциплини може да помогне за иновацията на фундаменталните life sciences, но също и за иновацията на различни терапии и клинични приложения. Главната цел е да се въстановят загубени тъкани и функции на различни органи.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информаиця, моля натиснете ТУК.

16. Магистърска програма Spacial Planning ( с предишно име Planologie)

Тази програма ви научава как да разрешавате проблеми, свързани с конфликтни интереси за градската земя. Много от заинтересованите страни в такива случаи имат различни идеи за това как да се използва дадена земя. Вие трябва да се научите да балансирате и да намирате устойчиви репения. Като планиращо лице, Вие също участвате директно в подготовката на обществени закони за устойчиви градове.

Магистратурата Spatial Plannig ще Ви научи как да развивате иновативни концепции, как да управлявате комплексните процеси за устойчивата употреба на пространствените ресурси и как да оформяте градската среда на бъдещето.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

17. Магистърска програма Sustainable Business and Innovation

Като част от тази двугодишна магистърска програма, Вие ще научите за предизвикателствата пред които е изправено устойчивото развитие и технологичните и другите опции, които бизнеса може да използва, за да работи по по-етичен начин спрямо хората и околната среда. Чрез изучаване на академична литература и теория, примери от релния живот и бизнес случаи, Вие ще натрупвате познания за поведението на организации и как се променят и модернизират те.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

18. Магистърска програма Sustainable Development

Тази двугодишна програма е подходяща за студенти, които искат да допринесат за създаването решения, които са необходими за създаването на едно отговорно, спрямо социалните и природните проблеми, общество.  По време на обучението си, Вие ще се научите да анализирате процесите, които водят до промени и ще разгледат краткосрочното и дългосрочното управление на тези процеси на местно и международно ниво.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

19. Магистърска степен Toxicology and Environmental Health

Мултидисциплинарната същност на тази програма значи, че Вие ще имате възможността да специализирате в определена сфера или да изучавате по по-широкообхватен начин определянето на риска. Също така може да участвате в експериментални изследвания в сферите на невротоксикологията, имунотоксикологията, алергиите, ендокринната токсиокология и химията.

Като магистър от тази програма, Вие ще сте квалифициран да давате оценка на въздействието на токсикологичните агенти или средата на работа чрез прилагане на принците на епидемиологията.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

20. Магистърска програма Urban and Economic Geography

Като студент в тази двугодишна магистърска програма, Вие ще се фокусирате върху въпроси като:

 • Защо дадени региони и градове се различават от икономическа, иновативна и креативна гледна точка?
 • Как се поражда социалното и икономическото неравнество? Как възниква напрежението и проблемите между райони и градове?
 • Как човека и бизнеса приемат промените в градските и регионалните условия и как реагират спрямо тях?
 • Кои закони и политики са най-ефективни в справянето със социалните, икономически, културни и мобилни проблеми с днешния глобализиран и урбанизиран свят?
 • Как може да използвате и развивате научни теории и методологии, за да разследвате тези проблеми?
 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

21. Магистърска програма Urban Geography

Тази програма предлага две специализации. Първата е The Urban Daily Life: Cultures, Consumtion and Mobilities. Тя се фокусира върху теми като ритъм на пазаруване, градски нощен живот, виртуална мобилност и туризъм. Втората е Living in the City: Migration, Mobility and Neighbourhoods. Тя се фокусира върху теми като транснационални връзки, затворени общества, социална мобилност и нов урбанизъм.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

22. Магистърска програма Water Sciences and Management

Това е другодишна магистърска програма, която ще Ви даде задълбочени познания за модерните техники за управление на водите и за иновативните водните политики, които са водени от устойчива гледна точка. Вие ще придобиете разбиране за ролята на водата, що се отнася до човека и природата, както и последствията върху обществото при намеса във водния цикъл.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска степен в подобна сфера на избраната от Вас магистратура 
 • Лична карта
 • CV
 • Мотивационно Писмо
 • Две препоръки
 • IELTS академичен, минимум 6.5 на всички компоненти; TOEFL, iBT минимум 93; САЕ с оценка мимимум В; СРЕ с оценка минимум С
 • Платена такса за кандидатстване от 100 евро ( таксата се праща директно към банковата сметка на университета)

*** Имайте предвид, че всяка програма има собствени специфични условия за кандидатстване; При получаване на кандидатурата Ви, програмните директори може да Ви поставят допълнителни условия, които да трябва да покриете.