Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Philosophy and Religious Studies (5 Master Programmes)

Philosophy and Religious Studies предлага следните  5 магистратури

hwld

1. Applied Ethics

Тази едногодишна програма, която се изучава на английски език привлича международни и холандски студенти с разнообразен опит от сферите на филосифия, медицина, право, икономика и много други, както и професионалисти адвокати, ветеринари, мениджмънт консултанти, журналисти и други. Тази уникална смесица от студенти дава широк спектър от културни гледни точки чрез които Вие може да погледнете на различни етични дилеми по нов начин. Магистратурата Ви предлага възможността за стаж в национална или международна организация и да участвате в избираеми дисциплини в чужбина.

Местоположение- Утрехт
Продължителност- 1 година
Такса: 1,984 евро на година
Език: английски
Начало- февруари или септември

За повече иформация, моля натиснете ТУК.

2. Artificial Intelligence

Магистратурата Artificial Intelligence е част от бързо променяща се и предизвикателна сфера, която прави явни промени в живота ни ежедневно. Естествената обработка на език е напълно нормална- виждаме я постоянно в смартфоните си или в Google Translate.

Проучвания показват, че можем да подобрим човешките умствени възможности чрез свързване на мозък директно към компютър.

Избирайки от голям спектър предмети, Вие може да си създате идеална програма, която да е съобразена с личните Ви интереси.

Местоположение- Утрехт
Продължителност- 2 години
Такса: 1,984 евро на година
Език: английски
Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

3. History and Philosophy of Science

Тази магистратура Ви дава уникалната възможност да научите основите, практиките и културата на науката и народите от историческа и философска гледна точка. Тази двугодишна изследователска програма разглежда историческото развитие на научната мисъл и практика. Това се извършва посредством изследването на взаимодействието между науката и хуманитарните дисциплини със социалните, културни и институционни фактори.

Дисциплината покрива предмети като:

- History of Science or the Humanities

- Philosophy of Science or the Humanities

- Foundations of Physics

- Foundations of Mathematics and Logic

Местоположение- Утрехт
Продължителност- 2 години
Такса: 1,984 евро на година
Език: английски
Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

4. Philosophy

Тази магистратура е едно предизвикателство по време на което ще извършвате много проучвания, които ще Ви подготвят да участвате в дебатите на международната философска общност и да допринесете за сферата.

Философията е една селектирана, двугодишна програма, която се изучава на английски език. По време на обучението си ще развиете изследователствателсктие си умения, които са ключови за тази сфера.

Местоположение- Утрехт
Продължителност- 2 години
Такса: 1,984 евро на година
Език: английски
Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

5. Religious Studies

Интересува ли Ви изпълнения с живот свят на религиите? Искате ли да научите как свещени текстове като Бибилията и Корана са съставени и интерпретирани през вековете? Искате ли разберете защо религиозните символи, сгради, дрехи и всекидневни обичаи често предизвикват ожесточени дебати или дори насилствени конфликти?

Местоположение- Утрехт
Продължителност- 2 години
Такса: 1,984 евро на година
Език: английски
Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия за кандидатстване:

  • Бакалавърска степен в подобна на избраната от Вас магистратура сфера
  • Лична карта
  • CV
  • Мотивационно Писмо
  • Две препоръки
  • IELTS академичен, минимум 6.50 на всички компоненти; TOEFL, iBT минимум 93; САЕ с оценка мимимум В; СРЕ с оценка минимум С
  • Платена такса за кандидатстване от 100 евро ( таксата се праща директно към банковата сметка на университета)

*** Имайте предвид, че всяка програма има собствени специфични условия за кандидатстване; При получаване на кандидатурата Ви, програмните директори може да Ви поставят допълнителни условия, които да трябва да покриете.