Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Social and Behavioural Sciences (39 Master Programmes)

Social and Behavioural Sciences предлага следните 39 магистратури:

Utrecht 2

1. Business Informatics

Магистърската програма Бизнес Информатика комбинира  теория, методи и техники от бизнеса с практики от информационната сфера и компютърните науки. Интердисциплинираният подход се занимава с ключовите проблеми, които се срещат от организациите и от бизнес мениджърите в целия свят. Тази програма има мултидисциплинарен подход и е ориентирана към нуждите на настоящите и бъдещите изследователи, консултанти, мениджъри и предпремачи в сферата на бизнес информатиката.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

2. Clinical and Health Psychology

Каква роля играе физическото и психическото здраве на хората и какви социални фактори определят появата на здравни проблеми, свързани с начина на живот? Как може тези проблеми да бъдат ефективно изследвани и лекувани?

Клиничната и здравната психология винаги си взаимодействат заради контекста в който поведенческите и здравните проблеми се появяват. Примери са медицината, билогията, неврологията, фармакологията, икономиката, социалогията и социалната психология.

Някои от лекциите ще бъдат водени от гост лектори от различни дисциплини.  Вие също така често ще работите в мултидисциплинарен контекст по време на стажа си.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

3. Clinical Child, Family and Education Studies

-Интересно ли Ви е как средата въздейства върху възпитанието и развитието на младите хора?

-Искате ли да допринесете за постигането на максимални резултати при отглеждането на деца и да допринесете за една по-добра среда за децата и младите хора?

Ако отговорите на тези въпроса са ДА, то тази програма е подходяща за вас.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

4. Conflict Studies and Human Rights

Високо уважаваната класация Keuzegids Master’s Selection Guide 2015 поставя магистърската програма на университет Утрехт Conflict Studies and Human Rights като най-добрата магистърска програма за сферата си в Холандия.

В тазгодишното проучване на Elsevier Best Studies Survey, студентите също са оценили тази програма като най-добрата.

Тази магистратура се фокусира както върху динамиката на насилствените конфликти, така и върху проблемите, създадени от намесата на международни и хуманитарни агенции като ОН, НАТО, ОН и други неправителствени организации.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

5. Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation

Тази магистратура е гласувана като номер едно в класиция за всички 13 антропологични магистърски програми.

Магистратурата Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation е двугодишна програма с международен фокус, която ще Ви запознае с комплексните взаимовръзки в културното разнообразие на Африка, Азия, Латинска Америка и Карибите. Вие ще извършвате етнографска полева работа в чужбина.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

6. Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship

Магистратурата Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship Ви предлага отлична среда за обучение, където ще придобиете и усъвършенствате международната си гледна точка.  Ще имате възможността да отидете в чужбина за проучването си или за стажа си. Също така може да посещавате семинари на изследователската група Sovereignty and Social Contestation на които студенти и лектори са често канени. Тази магистратура се предлага от Министерството на Културната Антропология и много от персонала на министерството участва в нея.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

7. Development and Socialization in Childhood and Adolescence

Тази програма се фокусира върху нормалните и абнормалните процеси на развитие. Обръща се голямо внимание върху изучаването на интервенциите и различните рискови фактори в когнитивното и социално-емоционалното развитие на децата и юношите. По време на тази програма ще разгледате теми като:

-Кои са ранните маркери, които показват, че нормалното развитие се обърква?

-Как може да предотвратим отрицателните последствия за децата?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

8. Economic Policy

Тази едногодишна магистратура ще ви даде нужните умения, нагласа и мултидисциплинарни знания, , за да дадете информиран отговор на върпсоите, преди които е изправено днешното общество. Вие ще изучвате курсове, които комбинират икономическата теория със социално-икономическото законодателство. Ще бъдете в малки групи, където другите студенти ще са р различен академичен и културен произход.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

9. Educational Sciences: Learning in Interaction

Понякога образованието може да е скучно и неефективно. Ние може да променим това чрез разпознаване и развитие на концепцията, че никога не учим сами. Ние винаги учим чрез взаимодействието си с някого или нещо, като например:

-Хора, които имат повече знания от нас ( учители или по-напреднали от нас студенти)

-Хора, които имат същите знания като нас ( например работа в екипи)

-Артефакти ( средата около нас, книги, компютри, тн)

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

10. European Governance

Тази магистратура разглежда най-актуалните проблеми пред които е изправена Европа днес:

- Как може да регулираме кризата във финансовите пазари?

- Как може да преминем към една зелена икономика и към устойчива форма на енергия?

- Стават ли европейските държави по-еднакви и хомогенни заради ЕС?

- ЕС обединява ли Ни като равни или подкопава демокрацията?

Това е магистърска степен, която се предлага съвемстно от Masaryk University ( Brno, Czech Republic), University of Konstanz ( Germany) и Utrecht University ( Utrecht, the Netherlands).  Като студент в тази програма ще имате възможността да живеете в два европейски града като това ще Ви позволи да изпитате европейското законодателство от две различни перспективи в контекста на личния Ви опит.

При завършването на тази магистратура получавате двойна магистърска степен, където е обуоначено, че е получена благодарение на съвместната работа на трите университета.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

11. European Law

Тази магистратура е гласувана от студентите като номер едно в годишната класация от Elsevier ( водещо холандско списание за актуални събития.

Съвременна Европа изисква адвокати, които изцяло познават европейските закони.Все повече и повече Европейският Съюз въздейства върху всички сфери на закона и върху националните законодателни системи на държавите си членки, като това поражда ново ниво на интеграция в ЕС.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

12. History of Politics and Society

За да разреши днешните проблеми, тази магистратура ги разглежда от историческа гледна точка.

Понякога замисляли ли сте се защо някои общества успяват да постигнат богатство, сигурност, правосъдие, свобода и щастие, а някои не? Каква е ролята на жителството, демокрацията и органзацията на пазарa? Защо избягването на отрицателните ефекти като социално разделение и природни щети се смята за изключително трудно?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

13. International Development Studies

Магистратурата International Developmental Studies се обръща към настоящите предизвикателства за развитието на света и к ъм настоящите, спешни и важни проблеми. Тази програма се фокусира върху проблемни теми като: миграция и мобилност, промяна в климата, урабнизация и корпоратична социална отговорност.  Вие ще учите в международна среда, със студенти и персонал от различни културни и дисциплинарни сфери.                                                 

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

14. Law and Economics

В тази магистратура ще се фокусирате върхи икономическите и законни аспекти на пазарното регулиране ( що се отнася до банкирането, енергията, телекомуникациите, транспорта, здравеопазването и тн). Също така ще се занимаете с частния капитал, инвестиционните фондовете, законите за конкуренция, корпоративното управление и сливането на компании. Зависимостта между правото и икономикатам са основния фокус на програмата. Като магистър от нея, Вие ще сте подготвен да сте връзката между тези две дисциплини.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

15. Legal Research

Тази магистратура Ви подготвя за кариера в законодателната сфера, където може да бъдете практикуващи специалисти в обществения, частния и академичния сектор. Също така тази програма Ви предлага отлична основа за по-нататъшни академични постижения като докторска степен например. Също така Вие ще прекарате около 1 година, правейки законодателни проучвания и пишейки магистърската си дисертация.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

16. Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences

Модерното общество се ръкови от информация. Всичко се наблюдава и измерва, но все пак има големи предизвикателства за намирането на оптимални начини за извършване на проучвания, за анализ на данни и за извличане на най-важната информация.

Тази програма комбинира експерти в сферата на проучванията от следните катедри от Utrecht University(UU) и University of Twente (UT).

- Катедра Methodology and Statistics (UU)

- Катедра Biostatistics, University Medical Centre Utrecht (UU)

- Катедра Research Methodology, Measurement and Data Analysis (UT)

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

17. Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism

По време на тази двугодишна магистратура, Вие ще се фокусирате върху въпроси от важно социално естество:

- Международна миграция

- Интеграция и културна идентичност

- Развитие на етническите връзки

- Управление на културното разнообразие

Чрез вашите знания от магистратурата Вие ще станете добре квалифицирани научни кадри. Вие ще придобиете уменията и знанията, за да продължите към докторска степен или да започнете кариера извън академичните среди.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

18. Multidisciplinary Economics

Тази двугодишна изследователска магистратура е специално създадена, за да Ви даде специализирани знания и експертни умения за кариера в сферата на икономиката. Мултидисциплинарният контекст, ще Ви окуражи да погледнете на комплексните икономически проблеми от различни гледни точки и ще Ви помогне да приложите тези знания в академичната, правителствена и икономическа сфера.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

19. Public International Law

Тази магистратура ще ви даде голям спектър от умения, които да използвате когато се изправите пред натоящите законни проблеми на днешния международен свят. Това е една гъвкава програма, която Ви предлага много опции, както по време на следването Ви, така и след това.  

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

20. Global Criminology

Искате ли да разберете ролята на Мексико в световната търговия с кокаин или как млади холандски мюсюлмани  се вербуват да се бият за Сирия? Международни те форми на престъпността се променят постоянно, както и начините за справянето с тях. Холандия е в средата на потока на незаконни стоки, хора и услуги и е ключов домакин за международни организации като Europol, Greenpeace и Международния Наказателен Съд.  Трафикът с наркотици, международния тероризъм, всички престъпления и конфликтите за природни ресурси са с международни измерения. Справянето с тези проблеми изисква модерни инструменти, които надскачат държавните граници.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

21. Research in Public Administration and Organisational Science

Тази двугодишна магистратура се фокусира върху ключови проблеми от сферите на Публичната Админстрация и Организационната Теория. Research in Public Administration and Organisational Science предлага задълбочено изследване на социалните проблеми и критичните предизвикателства пред които са изправени много организации като правителствени агенции, неправителствени организации и обществени групи. Вие ще изследвате тези предизвикателства и ще анализирате как се справят с тях обществените организации и ще си оформите мнение какво се изисква, за да работят дадени закони. 

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

22. Science and Business Management

В годишния преглед  “Beste studies” by Elsevier , магистратурата Science and Business Management е избрана за най-добра в сферата си от гласувалите в класация студенти.

Свързване на света на науката с този на бизнеса

Компаниите и академичните институции имат нужда от професионалисти с  умения да управление и с познания за пазара, като например кои са продуктите, които отнемат най-дълго време за производство? Също така те трябва да притежават добри познания относно научните принципи, които стоят зад тези продукти и процеси.

Тази магистърска програма Ви предлага уникално обучение, които ще Ви помогне да „преведете“ интересните идеи в иновативни продукти.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

23. Social and Health Psychology

Таз магистратура ще Ви даде нужните знания, за да анализирате теми, свързани с контрола на човешкото поведение с цел подобряване на социалните връзки и здраве. По време на вашето обучение, Вие ще разгледате водещи теории, концепции и техните взаимодействия с различните сфери на обучение. Вие също ще научите как да използвате и да развивате най-модерните методи на проучване чрез участие в текущи проекти, където Вие ще придобиете опит в проучванията в сферата на поведенческите регулации.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

24. Social Policy and Public Health

В тази едногодишна магистратура ще погледнете на социалната политка от интердисциплинарна гледна точка. Много от въпросите над които ще се фокусирате имат силно изразени международни и европейски аспекти. Пример за такива върпоси са: глобализация, остаравяне, миграция, етнически взаимотношения, индивидуализъм и отношенията между половете.  Съвсем скоро след започването на тази магистратура ще остановите, че международната гледна точка е често използвана в тази програма.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

25. Sociology and Social Research

Като студент в тази магистратура, Вие ще правите големи социологически проучвания, свързани със социалната солидарност и неравенството в едно общество. Справянето с тези въпроси изисква да се използва интердисциплинарен подход.

Международният характер на тази програма Ви предлага една глобална перспектива за социологичните въпроси, както и широк спектър от изследователски възможности. Около 40 % от студентите в тази програма са чужденци, известни експерти преподават в нея, а ако пожелаете може да следвате и в чужбина ( извън Холандия).

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

26. Sociology: Contemporary Social Problems

Вие сами ще създавате програмата си по време на този магистър. Вие ще бъдете изцяло обучените да анализирате съвременни социални проблеми. Следователно Вие ще развиете себе си като академични професионалисти върху сверата на която се концетрирате. Често границата между частното и общественото е размита, което значи, че веднъж завършили този магистър, Вие може да работи в частни и публичния сектор. Потенциалните кариери след тази магистратура включват корпоративния свят, политически съветници в министерства и общини, съветници, координатори проекти или консултанти.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

27. Sustainable Development

Тази двугодишна програма е подходяща за студенти, които искат да допринесат за създаването решения, които са необходими за създаването на едно отговорно, спрямо социалните и природните проблеми, общество.  По време на обучението си, Вие ще се научите да анализирате процесите, които водят до промени и ще разгледат краткосрочното и дългосрочното управление на тези процеси на местно и международно ниво.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

28. Urban Geography

Тази програма предлага две специализации. Първата е The Urban Daily Life: Cultures, Consumtion and Mobilities. Тя се фокусира върху теми като ритъм на пазаруване, градски нощен живот, виртуална мобилност и туризъм. Втората е  Living in the City: Migration, Mobility and Neighbourhoods. Тя се фокусира върху теми като транснационални връзки, затворени общества, социална мобилност и нов урбанизъм.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

29. Urban and Economic Geography

Като студент в тази двугодишна магистърска програма, Вие ще се фокусирате върху въпроси като:

 • Защо дадени региони и градове се различават от икономическа, иновативна и креативна гледна точка?
 • Как се поражда социалното и икономическото неравнество? Как възниква напрежението и проблемите между райони и градове?
 • Как човека и бизнеса приемат промените в градските и регионалните условия и как реагират спрямо тях?
 • Кои закони и политики са най-ефективни в справянето със социалните, икономически, културни и мобилни проблеми с днешния глобализиран и урбанизиран свят?
 • Как може да използвате и развивате научни теории и методологии, за да разследвате тези проблеми?
 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

30. Youth, Education and Society

Това е едногодишна, интензивна програма, която ще Ви научи на следните неща:

-Какво е качеството на педагогическите и образователните услуги като например детски градини, училища, младежки центрове и спортни клубове;

-Как да гледате на педагогиката от социална гледна точка;

-Каква е ролята на културното разнообразие при прехвърлянето на педагогическо знание;

-Какви са използваните структури при грижите за деца, които Холандия прилага и които са различни от тези в държавите извън Европа

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

31. Applied Cognitive Psychology

С магистърската програма по когнитивна психология ще приложите най-актуалните знания за познанието на ситуации и решения за проблеми, които се появяват в ежедневието. Студентите в тази програма ще прилагат знания за човешки когнитивни, сензорни и двигателни системи в реални ситуации.

По време на тази едногодишна програма ще научите за обработката на информация, особено за това как може да използвате тази информация, за да посъветвате клиентите си как да подобрят комуникацията си. Това знание е полезно, например, за подобряване на ефективността на рекламните послания или за подобряване на продуктите към по user-friendly.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 годинa
 • Език: английски
 • Начало-септември

32. Applied Ethics

Тази едногодишна програма, която се изучава на английски език привлича международни и холандски студенти с разнообразен опит от сферите на филосифия, медицина, право, икономика и много други, както и професионалисти адвокати, ветеринари, мениджмънт консултанти, журналисти и други. Тази уникална смесица от студенти дава широк спектър от културни гледни точки чрез които Вие може да погледнете на различни етични дилеми по нов начин. Магистратурата Ви предлага възможността за стаж в национална или международна организация и да участвате в избираеми дисциплини в чужбина.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

33. Clinical Child and Adolescent Psychology

Как се развиват децата и юношите? Как възникват емоционалните и поведенческите разстройства и как могат да бъдат предотвратени? Как можете да използвате научните знания, за да съветвате училищата? В магистърската програма по клинична детска и юношеска психология ще научите как да прилагате знанията си за психологията на развитието в клиничната практика.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- септември

34. Clinical Psychology

Как могат да се изучат и лекуват проблеми на психичното здраве, като тревожни разстройства, пост-травматично стресово разстройство, депресия и други травматични състояния? Как можем да предотвратим появата им, да подобрим резултатите от лечението и да предотвратим рецидивите? Ще разгледате тези и други подобни въпроси в тази магистърската програма по клинична психология. Ще придобиете и развиете фундаментални знания и умения, основани на реални психотерапии и ще се запознаете с изследователските методи в областта на клиничната психология.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- септември

35. Gender Studies

Как полът, расата, класата, сексуалността и възрастта допринасят за формирането на социална идентичност? Каква роля играе проистичащата от тях разлика в силата в днешния глобализиран, подвластен на медиите свят? Какви мерки са взимани в миналото и какви мерки се взимат в настоящето, за да се предотврати дескриминацията? А как реагират академичните, културните, артистичните, журналистическите и законовите институции на тези социални предизвикателства?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

36. Neuropsychology

Интересувате ли се от връзката между мозъка и поведението? Като невропсихолог ще изучавате психологически функции като възприятие, памет, език, внимание, емоция и моторни умения.Това включва: как мозъкът посредничи за тези психологически функции; последствията от увреждане на мозъка; как се лекуват разстройства.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- септември

37. Social, Health and Organisational Psychology

Проект-X, организиран чрез Facebook. Нездравословни хранителни навици. Тормоз на работното място. Въпреки че има широк спектър от въпроси, същото правило важи и за всички: това се отнася до начина, по който хората се отнасят един към друг. В тази магистърска програма ще изучавате човешкото поведение и промяна в поведението в социален, здравословен или организационен контекст.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- септември

38. Sustainable Business and Innovation

Като част от тази двугодишна магистърска програма, Вие ще научите за предизвикателствата пред които е изправено устойчивото развитие и технологичните и другите опции, които бизнеса може да използва, за да работи по по-етичен начин спрямо хората и околната среда. Чрез изучаване на академична литература и теория, примери от релния живот и бизнес случаи, Вие ще натрупвате познания за поведението на организации и как се променят и модернизират те.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

39. International Relations in Historical Perspective

Ще стане ли ЕС съюз под ръководството на Германия? Дали се насочваме към нова Студена война с Русия? Дали азиатските суперсили надминаха бившите им колониални владетели? Дали настоящият климат на засилващата се международна конкуренция и все по-голям национализъм все още дава достатъчно място за етични норми и ценности като човешките права? Как може да се противодейства на терористичното насилие? Възможно ли е да се контролира такова насилие с война и оптимално използване на "разузнаването"?

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- септември

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.