Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Urban and Regional Planning (1 year)

Urban and Regional Planning е професионална бакалавърска програма на английски в университета Saxion.
Кадрите, които работят в сферата на градското и регионалното планира са всеотдадени на устойчивото развитие на комбинирането на действия и сфери на човешкия живот като работа, жилище, транспорт и инфраструктура, селско стопанство, природа, отдих в града и провинцията. Те проектират и работят в частния или общинския сектор. На национално, регионално и местно ниво са нужни такива кадри, които могат да съчетават различните интереси на частния и публичния сектор и мислят занапред за ефектите от различните функции на процеса на урбанизация. В Холандия се наблюдава голям недостиг на точно такива добре образовани градски и регионални планировчици, които са способни да способни да се справят с планирането на градски и регионални среди, като прилагат принципите на устойчивото развитие.
Основните компетенции на тези кадри са:
Формулиране на политиката за планиране
Проектиране и прилагане на планът
Оценка и наблюдение на проектите
Освен професионалните знания и умения, които трябва да прилагат, тези професионалисти трябва да умеят да прилагат основни умения като:
Добра комуникация
Проектен мениджмънт
Отговорно отношение
Аналитично мислене и способност за разрешаване на проблеми

Местонахождение:
Девентер, Холандия

Продължителност:
1 година

Основни предмети:
Sustainable Area Development, Integrated Water Management, Capita Selecta Urban Regional Planning

Възможни (стартови) кариери:
в национални, регионални и местни управления, в консултантски фирми, в неправителствени организации

Условия за кандидатстване:

  • Минимум три години бакалавърско образование в сферата на архитектурата или урбанизма
  • CV (не е задължително)
  • Мотивационно писмо
  • Препоръка от преподавател (не е задължително)
  • Регистрация в studielink.nl (UNIFY ще я направи вместо теб)
  • Копие на лична карта
  • Сертификат за владеене на английски език, един от трите – IELTS (минимум 6.00), TOEFL (минимум 80), или Cambridge Advanced

За повече информация, моля натиснете тук.