Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Environmental Science (1 year)

Saxion.edu-Coverphoto01

Environmental Science е професионална бакалавърска програма на английски в университета Saxion.
Често ни се струва че икономическото развитие причинява замърсявания на околната среда и деградация на нейните качества. Учените, които се занимават с опазването на околната среда не само ни предупреждават за негативните ефекти на деградация, но и се грижат за превенцията на тези проблеми. Ако стойността на екологичните услуги и защитата на качествата на околната среда се взимат под внимание на всеки един проект за развитие, то много от неблагоприятните ефекти могат да бъдат намалени или даже заличени. Затова в днешно време се търсят професионалисти с креативно и отворено мислене за нови устойчиви решения и отлични комуникативни и сътруднически умения с участниците на тези проекти. В днешно време проблемите, свързани с околната среда варират от локални и регионални проблеми като шумът и подпочвените замърсявания до международни или даже глобални проблеми като глобалното затопляне или смяната на климата, което изисква учени, които да се занимават с това с междукултурен опит, който да им помага да прилагат успешни практики в тези райони с внимание към икономическите и културните развития.


Основните компетенции на науката за околната среда са:
- Да привлече внимание към средата като цяло
- Провеждане на научни изследвания на средата
- Проектиране и проучване на решения за екологичните проблеми
- Подготвяне на рекомендации за политиката на околната среда


Освен професионалните знания и умения, професионалистите с бакалавърска диплома също трябва да прилагат следните компетенции:
- Общуване
- Работа по проект
- Отговорно отношение
- Аналитично мислене, което води до разрешаване на проблеми
- Приложни изследвания


Местоположение: Девентер, Холандия


Продължителност: 1 година


Основни предмети: Sustainable Area Development, Integrated Water Management, Capita Selecta Environmental Science


Възможни кариери: в държавни институции и власти, фирми и агенции за консултиране, екологични организации и групи, организации с нестопанска цел (NGO)


Условия за кандидатстване:

  • Бакалавърска диплома в подобна сфера
  • CV (не е задължително)
  • Мотивационно писмо
  • Препоръка от преподавател (не е задължително)
  • Регистрация в studielink.nl (UNIFY ще я направи вместо теб)
  • Копие на лична карта
  • Сертификат за владеене на английски език, един от трите – IELTS (минимум 6.00), TOEFL (минимум 80), или Cambridge Advanced

За повече информация, моля натиснете тук