Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Innovative Hospitality Management

Това е едногодишна програма, в която ще се научите как да прилагате изследователски методи в международната инстустрия и хотелиерството. Ще добиете международни и междуличностни умения. Винаги ще предлагате най – добро качество в услугите. Както ще развиете своите стратегически и лидерски умения в този бранш.

Тази магистърска степен е насочена към завършилите студенти, които се интересуват от креативните, творческите и иновативни аспекти в хотелската индустрия.

Програмата Innovative Hospitality Management включва:

Иновации: прилагане и консолидиране на изследователските методи за международната хотелиерска индустрия.

Хотелиерство: Подобряване на междуличностните и мултикултурни умения, с цел осигуряване на висококачествен опин на клиентите.

Мениджмънт: разработване на управленски стратегии, насочени към управление на бизнеса.

Продължителност: 1 година

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК