Психология и човешки ресурси

Психологията (Psychology) изучава поведението на хората в социалното им обкръжение. Човешките ресурси (Human Resourse Management) са тясно свързани с психологията, тъй като те се занимават с поведението на хора, работещи в дадена организация.

Behavioral Science - Research

Radboud University
Магистърска програма

Communication and Cognition

Tilburg University
Магистърска програма

Economic Psychology

Tilburg University
Магистърска програма

Forensic Psychology

Maastricht University
Магистърска програма

Human Resource Management (Short Degree Program)

Saxion University of Applied Sciences
Бакалавърска програма

Human Resource Studies

Tilburg University
Магистърска програма

Human Resource Studies: People Management

Tilburg University
Бакалавърска програма

International Human Resource Management

Saxion University of Applied Sciences
Бакалавърска програма

Learning and Development in Organisations

Maastricht University
Магистърска програма

Online Culture

Tilburg University
Магистърска програма

Organization Studies

Tilburg University
Магистърска програма

Psychology

University of Twente
Бакалавърска програма

Psychology

University of Twente
Магистърска програма

Psychology

Tilburg University
Бакалавърска програма

Psychology

Radboud University
Бакалавърска програма

Psychology

Maastricht University
Магистърска програма

Psychology

Maastricht University
Бакалавърска програма

Research Master in Psychology: Individual Differences and Assessment

Tilburg University
Магистърска програма

Logo